Liên hệ: Annie Phan
Chức vụ: Southeast Asian Marketing Director
Địa chỉ: 5 Park Home Ave, 6th Floor, Toronto, Ontario, Canada M2N6L4
Tel: 416-223-7855
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.omnicomstudy.com

Liên hệ: Stephanie Charusiri
Chức vụ: Marketing Director, SE Asia
Địa chỉ: 250 Smithe St., Vancouver, British Columbia, Canada V6B 1E7
Tel: 604-6871600 Ext 215
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.vec.ca

English (UK)Vietnamese
to chuc su kien, to chuc su kien

Dự n chung cư Tn Hong Minh d le roi soleil quang an Ty Hồ, H Nội. Dự n chung cu 23 le duan Q1, TP. HCM, chủ đầu tư Tn Hong Minh. Cng ty cho thue san khau tổ chức sự kiện uy tn tại H Nội. Dịch vụ cho thue o du gi rẻ nhất. Cng ty cho thue backdrop uy tn tại H Nội - nhiều mẫu m đẹp. Dịch vụ chua tac tia sua tại nh, cam kết hiệu quả 100%. Xưởng sản xuất may ep cam vien chăn nui, my p cm vin mini cho thỏ, g, vịt, chim bồ cu. Kho xưởng sản xuất long cong nghiep gi rẻ tại h nội, lồng chim bồ cu, lồng thỏ, lồng g Dịch vụ thue chu re đẹp trai, cao ro, cam kết bảo mật thng tin. Cng ty cung cấp, cho thue nguoi dai dien cưới hỏi ton quốc.