Liên hệ: Linda Chao
Chức vụ: Manager-International Recruitment & Market Development East & South East Asia
Địa chỉ: 205 Humber College Blvd Toronto, Ontario M9W 5L7, Canada
Tel: 416-675-6622
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.international.humber.ca

Liên hệ: Xiaobin (John)Yang
Chức vụ: Asia Specialist
Địa chỉ: 1001 Fanshawe College Blvd, London, Ontario, Canada N5Y 5R6
Tel: 519-452-4430 ext. 4372
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.fanshawec.ca/international

Liên hệ: Daniel Yoon
Chức vụ: Manager, International Development International Centre
Địa chỉ: P.O Box 631, Station A, Toronto, Ontario, Canada M1K5E9
Tel: 416-289-5000 ext. 2066
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.centennialcollege.ca

Liên hệ: Susan Olszynko
Chức vụ: Manager, International Marketing and Recruitment
Địa chỉ: 1385 Woodroffe Avenue, Ottawa, Ontario, Canada K2G 1V8
Tel: 613-727-4723 ext 7295
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.algonquincollege.com

Liên hệ: James Yoon
Chức vụ: Marketing Director
Địa chỉ: Suite 500, 5075 Yonge St., Toronto, Ontario, Canada M2N 7H3
Tel: 1-416-512-1026
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.umchighschool.com

English (UK)Vietnamese
to chuc su kien, to chuc su kien

Dự n chung cư Tn Hong Minh d le roi soleil quang an Ty Hồ, H Nội. Dự n chung cu 23 le duan Q1, TP. HCM, chủ đầu tư Tn Hong Minh. Cng ty cho thue san khau tổ chức sự kiện uy tn tại H Nội. Dịch vụ cho thue o du gi rẻ nhất. Cng ty cho thue backdrop uy tn tại H Nội - nhiều mẫu m đẹp. Dịch vụ chua tac tia sua tại nh, cam kết hiệu quả 100%. Xưởng sản xuất may ep cam vien chăn nui, my p cm vin mini cho thỏ, g, vịt, chim bồ cu. Kho xưởng sản xuất long cong nghiep gi rẻ tại h nội, lồng chim bồ cu, lồng thỏ, lồng g Dịch vụ thue chu re đẹp trai, cao ro, cam kết bảo mật thng tin. Cng ty cung cấp, cho thue nguoi dai dien cưới hỏi ton quốc.