Liên hệ: Jane Kelly or Sophia Hillbert
Chức vụ: Director Admissions/ Manager Admissions
Địa chỉ: 900 Fifth St., Nanaimo, British Columbia, Canada V9R 5S5
Tel: 250-740-6316
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.viu.ca/international

Liên hệ: Ben Thapa
Chức vụ: Regional Director, International Marketing
Địa chỉ: 200-1111 Melville St. Vancouver, British Columbia, Canada V6E 3V6
Tel: 604-915-9607
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.ucan.ca

Liên hệ: Karie Russell
Chức vụ: Coordinator, International Marketing
Địa chỉ: 900 McGill Road, Kamloops, British Columbia, Canada V2C 0C8
Tel: 250-377-6053
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.truworld.ca

Liên hệ: Jeff Kiyooka
Chức vụ: Recruiter and Advising Officer
Địa chỉ: 1200-1874 East Mall, Vancouver, British Columbia, Canada V6T1Z1
Tel: 604-822-8999
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.you.ubc.ca

Liên hệ: Sean McGladdery
Chức vụ: International Recruitment Manager
Địa chỉ: 2005 Sooke Road, Victoria, British Columbia, Canad V9B 5Y2
Tel: 250-391-2511
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.royalroads.ca

English (UK)Vietnamese
to chuc su kien, to chuc su kien

Dự n chung cư Tn Hong Minh d le roi soleil quang an Ty Hồ, H Nội. Dự n chung cu 23 le duan Q1, TP. HCM, chủ đầu tư Tn Hong Minh. Cng ty cho thue san khau tổ chức sự kiện uy tn tại H Nội. Dịch vụ cho thue o du gi rẻ nhất. Cng ty cho thue backdrop uy tn tại H Nội - nhiều mẫu m đẹp. Dịch vụ chua tac tia sua tại nh, cam kết hiệu quả 100%. Xưởng sản xuất may ep cam vien chăn nui, my p cm vin mini cho thỏ, g, vịt, chim bồ cu. Kho xưởng sản xuất long cong nghiep gi rẻ tại h nội, lồng chim bồ cu, lồng thỏ, lồng g Dịch vụ thue chu re đẹp trai, cao ro, cam kết bảo mật thng tin. Cng ty cung cấp, cho thue nguoi dai dien cưới hỏi ton quốc.