Liên hệ: Sonja Knutson
Chức vụ: Director, International Centre
Địa chỉ: 230 Elizabeth Ave, St. John’s, New Foundland, Canada A1B 3X5
Tel: 709-864-4053
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.mun.ca

Liên hệ: Andrew Dunphy
Chức vụ: International Recruiter
Địa chỉ: PO Box5050, 100 Tucker Park Road, Saint John, New Brunswick, Canada E2L 4L5
Tel: 506-648-5845
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unb.ca/prospective/internationa

Liên hệ: Sujitra Supachokjaroensin
Chức vụ: International Student Recruiment and Admissions Officer
Địa chỉ: 424 University Centre, Winnipeg, Manitoba, Canada R3T 2N2
Tel: 204-480-1243
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.umanitoba.ca

Liên hệ: Brent Poole
Chức vụ: Director-International Student Program
Địa chỉ: 181 Henlow Bay, Winnipeg, Manitoba, Canada R3Y 1M7
Tel: 204-488-1767 Ext. 1246
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.pembinatrails.ca/isp

Liên hệ: Stephanie Charusiri
Chức vụ: Marketing Director, SE Asia
Địa chỉ: 250 Smithe St., Vancouver, British Columbia, Canada V6B 1E7
Tel: 604-6871600 Ext 215
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.vec.ca

English (UK)Vietnamese
to chuc su kien, to chuc su kien

Dự n chung cư Tn Hong Minh d le roi soleil quang an Ty Hồ, H Nội. Dự n chung cu 23 le duan Q1, TP. HCM, chủ đầu tư Tn Hong Minh. Cng ty cho thue san khau tổ chức sự kiện uy tn tại H Nội. Dịch vụ cho thue o du gi rẻ nhất. Cng ty cho thue backdrop uy tn tại H Nội - nhiều mẫu m đẹp. Dịch vụ chua tac tia sua tại nh, cam kết hiệu quả 100%. Xưởng sản xuất may ep cam vien chăn nui, my p cm vin mini cho thỏ, g, vịt, chim bồ cu. Kho xưởng sản xuất long cong nghiep gi rẻ tại h nội, lồng chim bồ cu, lồng thỏ, lồng g Dịch vụ thue chu re đẹp trai, cao ro, cam kết bảo mật thng tin. Cng ty cung cấp, cho thue nguoi dai dien cưới hỏi ton quốc.