Liên hệ: Ian Murdoch
Chức vụ: International Project Coordinator
Địa chỉ: 2700 College Way, Cranbrook, British Columbia, Canada V1C 5L7
Tel: 250-489-8248 ext. 3557
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.cotr.bc.ca

Liên hệ: Barbara Old
Chức vụ: Dean, School of Community and International Education
Địa chỉ: 3330 22nd Ave, Prince George, British Columbia, Canada V2N 1P8
Tel: 250-561-5848
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.cnc.bc.ca

Liên hệ: Jessica Wrightson
Chức vụ: Manager, Marketing and Recruitment
Địa chỉ: 3100 Foul Bay Road, Victoria, British Columbia, Canada V8P 5J2
Tel: 250-370-3681
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.camosun.ca/international

Liên hệ: Jinny Yun
Chức vụ: Associate Director of International Education
Địa chỉ:
- Downtown Campus: #100-602 West Hastings Street, Vancouvey, British Columbia, Canada V6B 1P2
- Burnaby Campus: #101-4603 Kingsway, Burnaby, British Columbia, Canada V5H 4M4
Tel: Downtown Campus: 604-681-5815
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.alexandercollege.caca

Liên hệ: Angela Olson
Chức vụ: Manager, International Education
Địa chỉ: 14033 92 Avenue, Surrey, British Columbia, Canada V3V 0B7
Tel: 604-595-6168
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.StudyinSurrey.ca

English (UK)Vietnamese
to chuc su kien, to chuc su kien

Dự n chung cư Tn Hong Minh d le roi soleil quang an Ty Hồ, H Nội. Dự n chung cu 23 le duan Q1, TP. HCM, chủ đầu tư Tn Hong Minh. Cng ty cho thue san khau tổ chức sự kiện uy tn tại H Nội. Dịch vụ cho thue o du gi rẻ nhất. Cng ty cho thue backdrop uy tn tại H Nội - nhiều mẫu m đẹp. Dịch vụ chua tac tia sua tại nh, cam kết hiệu quả 100%. Xưởng sản xuất may ep cam vien chăn nui, my p cm vin mini cho thỏ, g, vịt, chim bồ cu. Kho xưởng sản xuất long cong nghiep gi rẻ tại h nội, lồng chim bồ cu, lồng thỏ, lồng g Dịch vụ thue chu re đẹp trai, cao ro, cam kết bảo mật thng tin. Cng ty cung cấp, cho thue nguoi dai dien cưới hỏi ton quốc.