Liên hệ: Sandy Prentice
Chức vụ: International Program Administrator
Địa chỉ: 811 Stanley Street, Nelson, British Columbia, Canada, V1L 1N8
Tel: 250-354-3734
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.international.sd8.bc.ca

Liên hệ: Deirdre Annett
Chức vụ: Director, International Programs
Địa chỉ: 4585 Harvest Drive, Delta, British Columbia, Canada V4K 5B4
Tel: 604-952-5366
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.GoDelta.ca

Liên hệ: Ross Davidson
Chức vụ: Principal
Địa chỉ: 1100 Winslow Ave, Coquitlam, British Columbia, Canada V3J 2G3
Tel: 604-936-5769
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.internationaled.com

Liên hệ: Glen Tiechko
Chức vụ: Administrator, International Student Program
Địa chỉ: 8430 Cessna Drive, Chillliwack, British Columbia, V2P 7K4
Tel: 604-792-1321
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.sd33.bc.ca

Liên hệ: Jamie Adams
Chức vụ: Regional Advisor
Địa chỉ: 5325 Kincaid Street, Burnaby, British Columbia, Canada V5G 1W2
Tel: 604-664-8414
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.studyinburnaby.ca

English (UK)Vietnamese
to chuc su kien, to chuc su kien

Dự n chung cư Tn Hong Minh d le roi soleil quang an Ty Hồ, H Nội. Dự n chung cu 23 le duan Q1, TP. HCM, chủ đầu tư Tn Hong Minh. Cng ty cho thue san khau tổ chức sự kiện uy tn tại H Nội. Dịch vụ cho thue o du gi rẻ nhất. Cng ty cho thue backdrop uy tn tại H Nội - nhiều mẫu m đẹp. Dịch vụ chua tac tia sua tại nh, cam kết hiệu quả 100%. Xưởng sản xuất may ep cam vien chăn nui, my p cm vin mini cho thỏ, g, vịt, chim bồ cu. Kho xưởng sản xuất long cong nghiep gi rẻ tại h nội, lồng chim bồ cu, lồng thỏ, lồng g Dịch vụ thue chu re đẹp trai, cao ro, cam kết bảo mật thng tin. Cng ty cung cấp, cho thue nguoi dai dien cưới hỏi ton quốc.