Liên hệ: Joy Kwon
Chức vụ: International Liaison Officer
Địa chỉ: 1750 Finch Ave. East, Toronto, Ontario, Canada M2J2X5
Tel: 416-491-5050 Ext. 22756
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.senecacollege.ca

Liên hệ: Barry Keefe
Chức vụ: Director, International Education
Địa chỉ: 100 Portsmouth Avenue, Kingston, Ontario, Canada, K7L 5A6
Tel: 613-544-5400 ext 1678
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.stlawrencecollege.ca

Liên hệ: Linda Chao
Chức vụ: Manager-International Recruitment & Market Development East & South East Asia
Địa chỉ: 205 Humber College Blvd Toronto, Ontario M9W 5L7, Canada
Tel: 416-675-6622
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.international.humber.ca

Liên hệ: Daniel Stewart
Chức vụ:  Coordonnateur du programme Baccalaureat international
Địa chỉ: 1111 Rue Lapierre, Montreal, Quebec, Canada H8N 2J4
Tel: 514-364-3320
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Website: www.claurendeau.qc.ca

Liên hệ: Amy Yan
Chức vụ: Associate Director Marketing & Recruitment
Địa chỉ: 842 Cambie Street, Vancouver, British Columbia V5Y 2Z6, Canada
Tel: 604-323-5026
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.langara.bc.ca

English (UK)Vietnamese
to chuc su kien, to chuc su kien

Dự n chung cư Tn Hong Minh d le roi soleil quang an Ty Hồ, H Nội. Dự n chung cu 23 le duan Q1, TP. HCM, chủ đầu tư Tn Hong Minh. Cng ty cho thue san khau tổ chức sự kiện uy tn tại H Nội. Dịch vụ cho thue o du gi rẻ nhất. Cng ty cho thue backdrop uy tn tại H Nội - nhiều mẫu m đẹp. Dịch vụ chua tac tia sua tại nh, cam kết hiệu quả 100%. Xưởng sản xuất may ep cam vien chăn nui, my p cm vin mini cho thỏ, g, vịt, chim bồ cu. Kho xưởng sản xuất long cong nghiep gi rẻ tại h nội, lồng chim bồ cu, lồng thỏ, lồng g Dịch vụ thue chu re đẹp trai, cao ro, cam kết bảo mật thng tin. Cng ty cung cấp, cho thue nguoi dai dien cưới hỏi ton quốc.